OSIS

STRUKTUR ORGANISASI OSIS SMK SWADAYA PUI KUNINGAN

TP. 2020/2021 

Ketua

:

Intan Sari

W.Ketua

:

Arsya Khoerul Ikbal

Sekretaris

:

1. Riske Susanti

 

 

2. Dini Septiani

Bendahara

:

1. Linda Noptiani

 

 

2. Nabila Susanti

 

Ø  Sekbid 1 (Ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa)

1.       Taufik Rohman

2.       Angguning Diah Viviani

3.       Dina Septiana

Ø  Sekbid 2 (Kehidupan berbangsa dan bernegara)

1.       Fijar Raditia Mahesa

2.       Bima Natalagawa

3.       Mila Kartika

Ø  Sekbid 3 (pendidikan pendahuluan bela negara)

1.       Zulkifli

2.       Restu Candra Saputra

3.       Nofia Mulyani

Ø  Sekbid 4 (kepribadian dan budi pekerti luhur)

1.       Aldi Maulana

2.       Umul Hidayah

3.       Dika Pradinata

Ø  Sekbid 5 (Organisasi politik dan kemimpinan)

1.       Zeni Heriansyah

2.       Fika Sabila

3.       Ani Susilawati

Ø  Sekbid 6 (Pendidikan dan keterampilan dan kewirausaha)

1.       Dido R

2.       Imam nurzaman

3.       Fikri Afrizal 

Ø  Sekbid 7 (Kesegaran jasmani dan daya kreasi)

1.       Feby Febriana

2.       Nurfadilah

3.       Ahmad Ardiyansyah

Ø  Sekbid 8 (Persepsi,apreasi dan kreasi seni)

1.       Bagas Hermansyah 

2.       Firdaus 

3.       Deli permana

 

 

 

BERITA TERBARU

KEGIATAN PAGI HARI

Kelulusan siswa-siswi kelas XII